Zdravstveno higienski režim

Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu ter se prepleta skozi vsa področja dela. Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu Jurček se trudimo skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Zdravje otrok krepimo z veliko aktivnostmi na prostem ob različnih vremenskih pogojih, obenem pa skrbimo za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljamo kakovostno prehrano in privzgajamo pravilen odnos do prehranjevanja in do zdravja.

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Otroke predvsem z lastnim vzorom navajajmo na zdrave navade. Otrokom omogočamo, da se čim več gibljejo na svežem zraku, poskrbimo za primerno vlažnost in temperaturo prostorov, otrok ne vodimo v zakajene prostore, na razpolago jim dajmo dovolj nesladkane tekočine, svežega sadja in zelenjave, predvsem pa otrokom zadovoljimo potrebo po spanju.