Zdravje in prehrana

Varnost in zdravje otrok v vrtcu

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje, v katerem živijo. V Vrtcu Jurček se trudimo skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje lahko veliko prispeva k usvajanju načel zdravega življenja. Zato je pomembno tudi osebno stališče in zavzetost zaposlenih do dejavnikov, ki imajo pozitiven in negativen vpliv na zdravje.

Pred vstopom otroka v Vrtec Jurček morajo starši prinesti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka in njegovi zmožnosti za obiskovanje vrtca. Potrdilo izročijo vzgojitelju ali pomočniku.

Otroci so nagnjeni k poškodbam zaradi svoje duševne nezrelosti in splošne neizkušenosti. Naloga vseh zaposlenih je, da zmanjšajo možnosti za nezgode in ob nezgodah pravilno ukrepajo. Otrok nikoli ne puščamo samih.

Prehrana otrok v vrtcu

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v otroštvu, ko otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri načrtovanju prehrane v Vrtcu Jurček dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok. Le-ta so povzeta po evropskih  priporočilih in se ravnajo po prehranskih smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje v letu  2005. Vrtčevski način prehrane želi razvijati ustrezne prehrambne navade otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave prehrane.

Veliko pozornosti namenjamo pripravi in postrežbi jedi, tako da otrokom nudimo prijazno prehranjevalno okolje in vzbujamo tek.

Vsakemu otroku enake starosti pripada enaka količina hrane. Sestavine jedi, ki jih obrok vsebuje, se merijo na otroka, v skladu z normativi. To pravilo velja  tudi pri delitvi hrane v kuhinji, ko se odmerja hrana za posamezne oddelke. Pri razdeljevanju hrane posameznemu otroku upoštevamo individualne želje in  potrebe otroka.

Otrokom skušamo ponuditi čim več raznovrstnih živil in jedi ter jih spodbujamo, da poskusijo tudi tiste, ki se jim ne zdijo mikavne.

Pretežno imajo otroci radi hrano, ki jim je domača, do nove pa so nezaupljivi. V družbi vrstnikov in ob razumevajočih odraslih pa poskusijo tudi nove jedi. S  takšnim ravnanjem spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa in teka.

Zdrava prehrana je sestavni del zdravstvene vzgoje otrok in prispeva k usvajanju zdravih prehranskih navad predšolskega otroka.