Vzgojna vizija

Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja po načelih nacionalnega Kurikuluma, v katerem so prepoznana tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno.

Delo po načelih Kurikuluma nadgrajujemo z elementi Pedagogike skupnosti, ki v središče vzgojnega delovanja postavlja otroka kot osebo, ki bo znala živeti z drugimi, za druge, živeti kulturo dajanja in sprejemanja drugega in drugačnega. 

Vizija pedagogike je vzgoja človeka, ki se bo spoznal v »obličju drugega« (Buber), ki mu drugi ne bo tujec, temveč brat, kajti temelj človekove biti je odnos, odnos ljubezni: zagledati sebe v drugem, vživeti se vanj in se mu dati do mere, da se zedinimo z njim.

Vrtec Jurček je član Društva katoliških vrtcev Slovenije, Združenja zasebnih vrtcev Slovenije in Društva katoliških pedagogov Slovenije z namenom povezovanja in sodelovanja med vrtci in med zaposlenimi v vrtcih.

Temelj povezovanja je razvoj in uresničevanje različnih vzgojnih, izobraževalnih metod ter pravnih ali drugih organizacijskih aktivnosti, ki prispevajo k strokovnejšemu, učinkovitejšemu delu in k zagotavljanju kvalitetnih storitev s področja predšolske vzgoje.