Vzgojna vizija

Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja po načelih nacionalnega Kurikuluma, v katerem so prepoznana tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja da otrok dojema in razume svet celostno.

Delo po načelih Kurikuluma nadgrajujemo z elementi Pedagogike skupnosti, ki v središče vzgojnega delovanja postavlja otroka kot osebo, ki bo znala živeti z drugimi, za druge, živeti kulturo dajanja in sprejemanja drugega in drugačnega. 

Vizija pedagogike je vzgoja človeka, ki se bo spoznal v »obličju drugega« (Buber), ki mu drugi ne bo tujec, temveč brat, kajti temelj človekove biti je odnos, odnos ljubezni: zagledati sebe v drugem, vživeti se vanj in se mu dati do mere, da se zedinimo z njim.

Vrtec Jurček je vključen v Združenje zasebnih vrtcev Slovenije, Društvo katoliških vrtcev Slovenije in Društvo katoliških pedagogov Slovenije z namenom povezovanja in sodelovanja med vrtci in med zaposlenimi v vrtcih zaradi razvoja in uresničevanja različnih vzgojnih in izobraževalnih metod ter pravnih in drugih organizacijskih aktivnosti, ki bi prispevale k strokovnejšemu in učinkovitejšemu delu in k zagotavljanju kvalitetnih storitev s področja varstva, vzgoje in izobraževanja.