Uvajanje otrok

Uvajanje otroka v vrtec je proces, ki otroku omogoča, da postopoma ob pomoči staršev,  spoznava  novo okolje in nove ljudi in si tako pridobiva občutek varnosti in zaupanja. Začetek obiskovanja vrtca je lahko za otroke in starše zelo stresna izkušnja, če temu času ne posvetimo dovolj pozornosti. Z vidika razvoja otroka in starševstva je dan, ko otrok vstopi v vrtec, nedvomno prelomno obdobje

Pri vključevanju otroka v vrtec je pomembno zavedanje, da ima lahko otrok manjše  in tudi večje krize. Velikokrat nas preseneti otrokov jok, o katerem se je smiselno pogovoriti z otrokovimi vzgojiteljicami. Otrok z jokom izraža svoja čustva. Mlajši ko je otrok, več z njim “pove”. Kriza pa se lahko odraža tudi v večji obolevnosti otrok.

Kljub vsemu je najpomembnejše vzpostavljanje zaupanja med starši in strokovnim osebjem, saj se otrok počuti varnega v okolju medsebojnega zaupanja, dogovarjanja, pomoči in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje. Uvajanje se časovno prilagaja glede na odzive otroka.

Zlata pravila uvajanja (Prirejeno po Bojan Varjačič – Rajko: Prvič v vrtec)

  • Na uvajanje že predhodno pripravite sebe in otroka.
  • Poskusite zgraditi spoštljiv odnos z vzgojitelji v vrtcu.
  • Vzemite si dovolj časa za uvajanje.
  • V času uvajanja bodite do otroka bolj prizanesljivi in v njegovo življenje ne vnašajte preveč drugih sprememb in zahtev (odvajanje od dude, pleničk ipd.).
  • Otroka naj uvaja oseba, ki ima z njim dober in neobremenjen odnos.
  • Otrok naj prinese s seboj v vrtec najljubšo igračko ali kak drug predmet, ki mu je v tolažbo.
  • Držite se svojih obljub, ki jih obljubite otroku (npr. kdaj pridete ponj).
  • O dilemah v zvezi z uvajanjem se pogovorite z osebjem v vrtcu.