Sporočanje odsotnosti

Vrtec Jurček ima urejeno elektronsko sporočanje odsotnosti otrok iz vrtca s pomočjo spletnega portala e-asistent.

Odsotnost otrok (za vse odsotne dni) lahko sporočite preko portala e-asistent, ali v izrednih primerih preko sms-a na številko skupine, ki jo obiskuje otrok.

Do portala dostopate preko povezave https://vrtec.easistent.com/login z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli po elektronski pošti.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo najkasneje do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,76€ na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini 3,76€ na dan.