Sporočanje odsotnosti

Da lahko izvedemo vse ustrezne ukrepe glede preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu, je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavke, ko je vaš otrok odsoten zaradi bolezni. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.

Vrtec Jurček ima urejeno elektronsko sporočanje odsotnosti otrok iz vrtca s pomočjo spletnega portala e-asistent.

Odsotnost otrok (za vse odsotne dni) lahko sporočite preko portala e-asistent, ali v izrednih primerih preko sms-a na številko skupine, ki jo obiskuje otrok.

Do portala dostopate preko povezave https://vrtec.easistent.com/login z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli po elektronski pošti.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo najkasneje do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,76€ na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini 3,76€ na dan.