PROGRAMI

Osnovni program

Vzgojni program Vrtca Jurček je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa – Kurikulum za vrtce. V vzgojno-izobraževalnem procesu izvršujemo ali udejanjamo vodilo: »Vzgoja za življenje v skupnosti«, pri kateri so pomembni pozitivni družbeni in medosebni odnosi.

Obogatitveni program

Vrtec Jurček poleg osnovnega programa svoje delo obogati z dejavnostmi iz različnih področij.

  • Bralna značka
  • Mali Sonček
  • Letovanje
  • Balet
  • Svetopisemske urice (za otroke v najstarejši skupini)
  • Rolanje
  • Gibalne urice v telovadnici
  • Smučanje