Predstavitev

Vrtec Jurček je zasebni vrtec s koncesijo Občine Grosuplje. Vpisan je v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS. Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce. S svojim delovanjem je začel v letu 2011. V vrtcu delujejo trije oddelki, v katere vključujemo otroke prvega in drugega starostnega obdobja.

Prostorska vpetost vrtca v naravo nam omogoča, da otroci velik del dneva preživijo na prostem. Pogosto nas lahko srečate v okoliškem gozdu, na travnikih …

Vrtec obdaja prostorno igrišče z naravno senco in z zeleno površino ter omogoča otrokom raznovrstno gibanje in igro na prostem. Ograjeno tlakovano dvorišče uporabljamo za vožnjo s kolesi, poganjalci, skiroji, igre z žogo, risanje s kredo, rajalne igre … Otroci 1. starostne skupine imajo za igro na prostem urejen neposreden dostop do ograjene terase. V primeru slabega vremena uporabljamo pokrito teraso.

Poleg dnevnega pestrega programa ponujamo tudi obogatitvene dejavnosti, ki jih vodijo naše strokovne delavke ali zunanji izvajalci. Vodilo vseh dejavnosti je vzgoja za življenje v skupnosti, pri kateri so pomembni pozitivni družbeni in medosebni odnosi.