Program

ORGANIZACIJA DNEVNIH AKTIVNOSTI V VRTCU

Pri uresničevanju dnevnega reda upoštevamo cilje in načela kurikuluma za vrtce.

 

1. starostno obdobje (1‒3)

 

06.15 ‒ 07.30: individualni sprejem otrok, druženje z drugimi otroki, igra po želji otrok
07.30 ‒ 08.00: prehod otrok iz rdeče v rumeno skupino
08.00 ‒ 08.30: jutranji krog
08.30 ‒ 09.00: zajtrk
09.00 – 09.30: čas za osebno higieno
09.30 ‒ 10.30: načrtovana dejavnost
10.30 ‒ 10.45: dopoldanska malica in nega
10.45 ‒ 11.30: bivanje na prostem
11.30 – 12.00: čas za osebno higieno
12.00 ‒ 12.30: kosilo
12.30 ‒ 14.15: čas za počitek
14.15 – 14.30: čas za osebno higieno
14.30 ‒ 15.00: popoldanska malica in nega
15.00 ‒ 15.30: združevanje v rdeči igralnici (spontana igra in odhod domov)

 

 

2. starostno obdobje (3‒6)

 

06.15 ‒ 08.00: pozdrav, individualni sprejem otrok, druženje z drugimi otroki, igra po želji otrok, pridobivanje izkušenj socialnih interakcij
08.10 ‒ 8.30: pospravljanje igrač in urejanje igralnice, navajanje na red in osebno higieno, izvajanje nalog in zadolžitev mojstrov jurčkov
08.30 ‒ 9.00: zajtrk
09.00 ‒ 9.30: pospravljanje in osebna higiena
09.30 – 10.00: jutranji krog – otroci in vzgojitelji se zberejo v kotičku za komunikacijo, da bi skupaj vzpostavili medsebojni prijateljski odnos in načrtovali nadaljnji proces vzgojno-izobraževalnega projekta; pregledajo tedenski, letni, mesečni koledar, prisotnost otrok, vreme, razpoloženje
10.00 ‒ 11.00: vzgojno-izobraževalni projekt; dejavnosti po urniku: športna abeceda, glasbena doživetja, angleščina
11.00 ‒ 12.00: sprehodi, igre na dvorišču
12.00 ‒ 12.30: skrb za osebno higieno, naloge mojstrov jurčkov, medtem ostali otroci mirno čakajo ob pripovedovanjih in pogovorih
12.30 – 13.10: kosilo;
13.10 ‒ 14.00: pospravljanje, osebna higiena, počitek, sproščanje, masaža
14.00 ‒ 15.00: dejavnosti: kotički, telovadnica, balet
15.00 – 15.30: popoldanska malica
15.30 ‒ 16.00: igre po želji otrok, otroci urejajo prostore, sredstva in materiale, ki so jih v času dnevnih dejavnosti uporabljali, končujejo svoje izdelke, odhod domov
16.00 ‒ 16.30: dežurno varstvo otrok.

* Dnevne dejavnosti so zastavljene okvirno; zaradi objektivnih razlogov se lahko katera od dejavnosti za krajši čas tudi prestavi.