Plačilo vrtca

Občinski svet Občine Grosuplje je na 4. redni seji, dne 20. 3. 2019 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Jurček s koncesijo občine Grosuplje. Uporablja se od 1. aprila 2019 dalje.:

  • Dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let znaša 585,00€
  • Dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let znaša 462,00€

Starši otrok, ki imate v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, ali ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino, ste upravičeni do subvencije za plačilo programa vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojni Center za socialno delo.