Kdaj lahko otrok pride v vrtec po preboleli bolezni

Da lahko izvedemo vse ustrezne ukrepe glede preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu, je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavke, ko je vaš otrok odsoten zaradi bolezni. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.

Trudimo se, da vsem otrokom in vsem zaposlenim omogočamo čimbolj zdravo bivalno okolje, zato v našem vrtcu dosledno in po svojih najboljših močeh upoštevamo priporočila in navodila, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ

Priporočila in navodila NIJZ, so bila napisana z namenom, da se starše opolnomoči z razumevanjem, da prepoznajo kdaj je njihov otrok bolan, da naj bi v vrtec pripeljali le zdravega otroka in da so za to osebno odgovorni. Če je otrok bolan, se bo najbolje počutil doma, kjer se bo tudi hitreje pozdravil. Hkrati pa želimo preprečiti tudi širjenje nalezljivih bolezni na ostale otroke in zaposlene. Želja nas vseh, tako staršev, kot tistih, ki z otroki in zanje delamo je, da bi bili naši otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili. Prav tako je vrtec prostor v katerem je in mora delovati zdravo okolje.

Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih – UPB, Ur.l.RS 33/06).

Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb s tem, da upoštevate priporočila NIJZ na zloženki: Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše.

NE PRIPELJITE OTROKA V VRTEC, ČE (povzetek zloženke):
– je imel v zadnjih 48 URAH POVIŠANO TEMPERATURO ali DRISKO (2x ali večkrat dnevno odvajal tekoče blato) ali je BRUHAL
– ima IZPUŠČAJ z ali brez vročine (razen v primerih neinfekcijskih izpuščajev, kot so piki žuželk, alergijski izpuščaji …)
– ima UŠI ali GARJE – otrok sme ponovno v vrtec, takoj ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja garij

Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.